Fuck die kruk!

cc foto Frans Droog #blimageNL
“Wie heeft er last van het tl-licht?”
Met die vraag startte ik de dag.

De avond ervoor waren sensorische waarnemingen thema tijdens mijn studie. Een boeiend thema. Zeker toen ik meer en meer - en dit proces is overigens nog steeds gaande - bewust werd van mijn eigen waarnemingen. Onbewust heb ik strategieën ontwikkeld waardoor ik sensorische waarnemingen ‘buiten’ kon houden, om overprikkeling te voorkomen. Het simpele ervaren van gedoofde tl-lampen in het lokaal was genoeg om mijn inzicht te voeden.

Wat werd verteld was dat sommige mensen al een tijd voordat de tl-lamp kapot gaat, horen en zien dat de lamp het einde tegemoet gaat. Het flikkeren en zoemen werkt immers toe naar het doven van het licht.

In het midden van de klas gaat een vinger omhoog. De 11-jarige Max maakt mij duidelijk dat hij de tl-lampen niet heel prettig vindt.

Max, een jongen die erg aanwezig is in de groep. Een opvallende verschijning. Veel mensen vinden hem bovengemiddeld druk. Zo staat ook in zijn persoonlijk handelingsplan, waar een aantal nummers uit een psychologische test dit lijken te bevestigen.

Maar Max is ook fantasierijk. Thuis kan hij weken aan een stuk met Playmobil spelen. Zijn kamer bouwt hij vol, waardoor het zijn moeder niet lukt zijn kamer schoon te houden. Op school is hij snel afgeleid, tekent en knutselt graag. Een doener. En hij heeft dus last van het tl-licht!

Het is sowieso bijzonder dat hij, die doorgaans tijdens instructies lijkt weg te dromen, direct reageert op mijn vraag. Dat hij zich bewust is van zijn waarneming én dit ook deelt. En ik ‘moet’ als leerkracht iets met deze informatie. Ik stel de vraag niet voor niets.

Wat ik in eerste instantie doe is het licht uitdoen. Een makkelijke interventie, maar niet heel handig in een lokaal met donkerrode muren en in een tijd waarin de dagen steeds korter licht blijven. Dus besluit ik, in overleg met Max, hem aan het raam te zetten. Het is bijzonder wat er gebeurt: vrijwel dezelfde dag valt op dat Max beduidend meer rust uitstraalt en ervaart, zo geeft hij zelf terug tijdens de dagevaluatie.

Maar er viel nog iets op. Ik gaf hem terug dat hij tijdens het werken op zijn hurken zat. En dat boven op zijn stoel. Er niets van te zeggen was mijn doel. Mijn aanzet slikte ik in. Want, het is zo makkelijk om dat wat vroeger tegen mij werd gezegd - ‘ga recht op je stoel zitten’ - zo snel door te geven aan de ander. En daarmee dus voorbijgaand aan de ontwikkeling van eigen strategieën.

Jaren later merk ik dat mijn oudste zoon het prettig vindt om staand of half hangend op zijn verhoogde stoel te eten. Stilzitten op zijn stoel vindt hij lastig. Alsof het verwerken van zijn eten beter lukt wanneer hij staat. Als ouders hebben wij elkaar afgetast in wat wij hiervan vonden en afgezet tegen hoe het ons ooit is geleerd. Welke waarden voor ieder van ons belangrijk zijn en gekeken naar het welbevinden van onze zoon.

En ik, ik dacht ook aan Max, die op zijn hurken aan het raam zijn rust vond. De rust die hij nodig had om geconcentreerd te kunnen werken. Maar ook aan die vinger die direct omhoog ging na mijn vraag wie last had van het tl-licht. En ineens weer een inzicht: bewustwording wordt gecreëerd door - in dit geval kinderen - taal te geven voor wat je ervaart.

Wanneer ik van de week op een basisschool in groep 5 rondloop zie ik Elvin een rekenopdracht lezen, wat dromerig voor zich uit staren en een seconden of tien later een antwoord invullen. Op zijn stoel zit hij niet. Hij hangt met één ellenboog, schuin onderuit gezakt aan zijn tafel. De achterkant van het potlood in zijn mond.

Als ik langs zijn plek loop, vraag ik aan hem of hij het prettig vindt hangend te rekenen. Hij kijkt mij in eerste instantie wat verschrikt aan. Grote ogen die lijken te willen zeggen dat hij zich niet bewust was van het feit dat hij überhaupt hing. Tegelijkertijd een eerste beweging om terug te gaan zitten op zijn stoel. Alsof mijn vraag een gebiedende wijs impliceert en/of conditionerend van aard bedoeld zou zijn geweest.

Ik stel hem gerust en vertel over Max. Nogmaals mijn vraag.
“Ja, ik vind het prettig om te staan,” antwoordt Elvin met een open lach op zijn gezicht.

Het geven van taal aan zijn gevoel is wat gebeurde, tegelijkertijd bij mij de twijfel of mijn vraag niet te suggestief zou zijn? Vertwijfeld loop ik verder de klas in en hoor achter me: “vooral bij rekenen eigenlijk, meester!” Met een glimlach en een snelle box laat hij mijn twijfel verdampen.

Een vraag is snel gesteld: wie last heeft van tl-licht, onderzoek naar wat maakt dat mijn zoon staand eet en of Elvin het prettig vindt om hangend te rekenen. Soms zijn de woorden voor een bevestiging er nog niet. Het geven van betekenis aan woorden en (sensorische) ervaringen voedt mijn begrip voor de ander en daarmee de relatie die ik aanga.

Zelf vind ik het fijn om in de klas op een kruk te zitten. Waarom? Het gevoel niet ingesloten te zitten tussen een zij- en rugleuning. Maar ook het verschil verkleinen dat mijn bureaustoel met mijn leerlingen juist vergroot. Ruimte ervaren en gelijke waardigheid als thema’s. Waarnemingen en denkconcepten. Fuck* die kruk trouwens! Staand en lopend is er in de klas zo veel meer te ontdekken. Sneller in contact met de ander die ook mij leert hoe ik mijn wereld ervaar en als voor waar aanneem.


*Excuus aan diegene die mijn taalgebruik veroordeelt. Dit was wat ik dacht toen ik een tweet van Frans Droog voorbij zag komen. Maar wanneer ik word uitgedaagd door Frans, kan ik dat natuurlijk niet weigeren. Het initiatief dat Frans de wereld ingegooid heeft, heet #blimageNL. Karin Winters noemt het een sneeuwbaleffect binnen onderwijs. ONderWIJS verCOOLing in de zomer, Karin! @sensor63 verzamelt.

De keuze voor foto was snel gemaakt: eerder schreef ik over de metafoor van een rups naar vlinder in de context onderwijs. Het kopje koffie deed me denken aan chocomeltijd en het lege schoolplein aan die onmachtige situatie van ooit.

Frans, bedankt voor het losmaken van een verhaal! De uitdaging geef ik met liefde door aan zeer gewaardeerde denkers en doeners: Han de Jonge, Jetske van der Greef, Inge Spaander en Roeleke Schepers. En aan mijn vrouw Inge van de Goor, om mijn grote droom in stand te houden ;) De foto’s waaruit jullie kunnen kiezen zijn:Over de grens van mijn comfortzone

Na mijn middelbare school startte ik met de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. Eigenlijk wist ik daarvoor nog helemaal niet wat ik wilde gaan doen in mijn werkende toekomst. Als een puber met lange haren en Metal-shirts, zoekend naar mezelf in de overgang naar adolescent, was werken nou niet echt iets dat me kon boeien. Men vond ‘iets met mensen’ wel bij me passen. Ik volgde maar wat anderen in mij dachten te zien…

Het was het beging van ’98, een jaar aan het einde van een vorige eeuw. Een nieuwe uitdaging diende zich aan. Alleen wist ik dat toen nog niet.

Een half jaar eerder startte het tweede jaar van de opleiding; een jaar lang stage. Stage op een ZML-school, onderwijs aan kinderen die Zeer Moeilijk tot Leren komen. Tegenwoordig vergelijkbaar met praktijkonderwijs, inclusief de ‘cluster 3’-leerlingen van nu. Eén dag in de twee weken naar school. Om te reflecteren, een nood om even los te komen van een intensief proces.

In mijn stageklas, die gevuld was met kinderen in de leeftijd van 8/9 jaar, deed ik mijn eerste ervaringen op met een groep kinderen die, afgezonderd van een reguliere context, anders leerden: meer individueel, grote verschillen in perspectieven en veel nadruk op sociale vaardigheden.

Net voor de kerstvakantie het bericht van het afhaken van een medestudent. Een klas waarin meervoudig gehandicapte kinderen begeleid werden. De uitdaging bleek te groot voor haar.

Met de mededeling dat ik vanaf januari tijdens de lunch zou gaan ondersteunen in deze klas, kon ik het doen. Het hakte erin! Kijk, ondersteunen bij kinderen met leermoeilijkheden, prima! Komt daar een ‘zeer moeilijk’ classificatie bij, ook goed. Maar kinderen verzorgen waarbij leren in mijn perceptie niet eens speelt, dat was niet wat ik voor ogen had met dat ‘iets met mensen’ van mijn omgeving!?

Maar een keus was er niet, de mededeling een piketpaal.

Mijn toenmalige stagebegeleider zag een volgende stap in mijn ontwikkeling. Een stap die ik zelf maar moeilijk kon zien. Harder botsen tegen de grenzen van mijn comfortzone, dat was wat ik nog nooit eerder zo had ervaren.

De twijfel sloeg toe. Een twijfel die uiteindelijk meer over mijzelf ging, dan dat ik open stond om de nieuwe taak als uitdaging aan te gaan! Angst.

Ze was veertien jaar, zat in een rolstoel, blind en had een ontwikkelingsleeftijd van drie/vier maanden. Tijdens de lunch helpen met eten en daarna verschonen. Dat was ‘alles’. Als een berg zag ik op tegen starten!

Alles was nieuw: een klas binnenstappen waar alle leerlingen in alles ondersteuning nodig hadden, een ander helpen met eten (ik noemde het voeren), het vastgeplakte brood van haar gehemelte halen waardoor slikken werd vergemakkelijkt, haar helpen met drinken met een speciale beker waarvan ik het bestaan niet eens wist, communiceren op een niveau die totaal nieuw was (ik wist niet eens dat communicatie mogelijk was) en dan het ‘ergste’ van alles: een veertien jarige meid verschonen!? Help!

Een half jaar later baalde ik dat mijn stage erop zat! Niet in de laatste plaats omdat ik gehecht was geraakt aan een bijzonder mens. Ze kreeg in de loop van de eerste weken zelfs een naam: Renée! Natuurlijk had ze die al vanaf haar geboorte. Maar ik was vooral met mezelf bezig. De focus op de grote verschillen tussen haar en mezelf. Genderverschillen, op wat zij allemaal niet kon, wat ik onsmakelijk vond en dat het toch niet mijn roeping was een veertienjarige een schone luier om te doen!?

Na een aantal weken merkte ik dat Renée enthousiast werd als ik om twaalf uur de klas binnenkwam. Op haar manier was ze blij mij te ‘zien’. Ik kwam er achter dat ze mijn grappen - die ik nodig had mijn onzekerheid te verbergen en ervaringen te verwerken - kon waarderen wanneer ik bepaalde, unieke geluiden hoorde.

We kregen een band en ik had het niet eens door. Aftasten ging over in doen, de grote verschillen tussen ons vervaagde.

Tijdens het zo gehate verschonen kregen we de grootste lol. Alsof er ‘een knop’ omging verliepen de momenten ontspannen, lachten we samen ieder op onze eigen wijze en was het de intonatie en energie in mijn monologen waarop Renée reageerde.

Wat ik in het begin vergat, was dat we beide mens zijn. Beide behoefte aan contact. Ieder op onze eigen manier, maar samen zo hetzelfde. Beide behoefte aan ondersteuning: zij in haar dagelijkse levensbehoeften, ik tijdens deze uitdaging. Beide jong in onze ontwikkeling, en samen willen leren.

De verbinding die ontstond draag ik nog dagelijks met me mee. Renée heeft bijgedragen in de persoon wie ik ben. Zij is voor mij de brug geweest in communicatie op een totaal andere ‘laag’: los van leeftijd, niveau en verwachtingen. Zo vol van eigen, in het moment en contact. 

Zij heeft bijgedragen aan het waarderen en zien van details. Het samen onze eigen taal creëren om elkaar te ontmoeten en begrijpen. Verstaan door dichtbij elkaar te staan, daar over de grens van mijn comfortzone.

Straf op tijd

Hij heeft het er al weken over. School. En in het bijzonder over de activiteiten die de dag net iets anders maken: muziekles na school, het schoolreisje, de juffendag, zwembad- en waterpistolendag, de musical, de films in plaats van de rekenles, de ruildag en het welkom van de aanstaande groep-drieërs. Vol enthousiasme vertelt hij over zijn belevingen en wat de aankomende dagen en weken met hem doen.

Tijd is voor hem een relatief begrip. 'Nu' is duidelijk. De vraag ‘hoeveel nachten slapen’ ondersteunt hem dagen te ordenen. Het gevoel van tijdsduur te ontwikkelen. Spanning ervaren en het een plek te geven op zijn eigen tijdlijn. 

Al een dag of twaalf gingen zijn ogen in de ochtend, middag en avond vaker naar de klok. De ‘hoeveel nachten’-vraag transformeert in ‘de grote wijzer‘-bevestiging. Om zeven uur ’s ochtends weet hij over hoeveel uur de groep-vierders voor even zouden uitvliegen naar groep vijf. En dat hij, samen met de overgebleven klasgenoten, de nu nog kleuters zou ontvangen. Spelend op de drempel, hij als oudste in de klas.

Tijdens het tienminutengesprek vorige week luisterden we de eerste vijftien minuten naar zijn tegenvallende resultaten. Van begrijpend lezen tot de kwartieren in het uur die nog niet geautomatiseerd waren. De CITO lag uitgedraaid op tafel, de kleuren ons welbekend. De tijd van analyses leek voorbij. 

Een vraag kwam in mij op. Of hij zijn werk begrijpt en wel eens vragen stelt? Over nachten of grote wijzers. Over het construct van de vraag, het belang van de context, samenhang van teksten en/of formuleren van het antwoord. Een vragende blik kwam ons tegemoet.

Ja, een goed idee het hem te vragen...

Wat verwonderd sloot hij tijdens het gesprek aan. Een vragen- en woordenvuur probeerde hij te verwerken. Steeds kleiner wordend liet hij de eerste zinnen indalen. De boodschap die ik eruit filterde, begreep en hoorde was: durf te vragen! De veiligheid lijkt te ontbreken. Wellicht wat wederzijds begrip.

Wat spokend in het donker wordt hij vannacht wakker. Verschillende nachtmerries volgden elkaar op. Het bed van ons, ouders, biedt de veiligheid die hij nu zo nodig heeft. Wat hij droomt houdt hij voor zichzelf. Heeft nog niet de taal zijn dromen woorden te geven. Herbeleven is nog te lastig. Delen een uitdaging.

Deze ochtend is hij niet wakker te krijgen. Half opstaan en weer gaan liggen met dichte ogen die niet open zijn geweest. Vier keer een kwartier later komt hij op school aan. Uitslapen wordt het wel eens genoemd. Bijkomen is wat het was. Met ‘ongeoorloofd’ wordt de veroordeling geveld. Het warme welkom is een tijdloze kilte.

Morgen gaan we luisteren. Naar het perspectief van de leerkracht. onGEoorLOOFd zal vast ONGEHOORloofD zijn. Het volgen van protocollen zal een eigen proces blijken. Een dictee waar hij middenin aansluit. Storend. Een absentielijst die nog onderweg is naar de klas. Drukte. 

In de ochtendstress zullen we snel moeten zijn. Op naar school! En in de deuropening roept hij hard naar binnen: “Het is kwart over acht, we moeten gaan anders krijg ik straf!”