ik ook


Kan niet anders zeggen dat Yo, TambiƩn een zeer verrassende en integrerende film is! De film is erg sterk en zet aan tot nadenken, zowel voor het maatschappelijk debat alswel voor eigen reflectie. Duidelijk wordt hoe snel je eigenlijk mensen met wat voor handicap dan ook uitsluit.

De film zet heel duidelijk de volgende vragen centraal: wat is normaal, wie is normaal, wanneer ben je normaal, waarom kijken we zo anders naar mensen met een handicap, waarom behandelen we mensen met een handicap alsof het kinderen zijn en hoe treurig is het als je een handicap hebt en anders behandeld wordt?


We vullen veel te veel en veel te snel dingen in voor kinderen en volwassenen met verstandelijke beperking. Laten we verder kijken dan gedrag en uiterlijk. Ook in het dagelijks leven vinden we mensen mooi of lelijk, maar dat wil niet zeggen dat wat ze te vertellen hebben ook mooi of lelijk is. Laten we goed kijken en luisteren, voor we (veel te snel) een mening/vooroordeel vormen!!

cluster 4 scholen puilen uit, terwijl 'we' weten hoe het moet!?

Met een discutabele titel "Scholen voor lastige kinderen puilen uit" schreef de Trouw 16/10/10 "Scholen voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen zitten overvol. In klassen zitten meer kinderen dan de landelijke norm toestaat en in zeker twee provincies zitten leerlingen thuis wegens ruimtegebrek op de zogeheten cluster 4-scholen." En de reden? "...reden onduidelijk.." Huh!? Is dat zo?

Het kan namelijk ook goed gaan, lees hier In dit stuk staat echter niet veel meer dan dat 'we' al weten (buiten de bijbelse kreten/behoeften)...!

Als leerlingen met autisme het binnen het regulier onderwijs wel degelijk kunnen redden, wat doen scholen/leerkrachten dan niet goed? Of anders gezegd, wat kan beter? Ik begrijp dat het een complex geheel is; maar zoveel wetenschappelijke onderzoeken, zoveel werkgroepen, zoveel geld dat naar scholen gaat (onderwijsuitgaven zijn verdubbeld!) en het dan nog niet weten?

Misschien zitten klassen overvol, waardoor veiligheid, duidelijkheid & structuur niet geboden kan worden. Ook inclusief (voorbij 'passend') onderwijs is (nog) niet mogelijk, daar waar het 'probleem' juist om een andere manier van denken vraagt. Passend onderwijs past het onderwijs aan op de behoefte van het kind. Hoe is het met het 'rugzakje' verlopen? De visie van inclusief onderwijs is nadenken over hoe een leerling met extra onderwijs/zorgbehoeften ingesloten kan worden binnen welke onderwijssetting dan ook, het liefst zo dicht mogelijk bij de leefwereld van een kind.

En vergeet ook niet dat leerkrachttaken uitpuilen (lees: alle vakken geven op het VSO, dus lessen voorbereiden, oudercontacten, contacten met externe betrokkenen, vergaderingen, werkgroepen, handelingsplannen/groepsplannen (her)schrijven en ga zo maar door). De leerkracht heeft niet de tijd om zijn/haar eigen attitude/houding aan te passen op dat wat het kind werkelijk nodig heeft!
En wat is er eerst, het kip of het ei? Maar verwachtingen/werkwijze/aanpak werkvloer en top matchen binnen grote organisaties niet, nog los van HR vs 'rat'-denken. Vanuit het medisch model denken wordt vertrokken en kent hierdoor een duidelijke splitsing in mindset

Recentelijk zijn er nog onderzoeken geweest over intimidatie van schoolbesturen (bron: Beter Onderwijs Nederland) & heeft de SP een onderzoek gedaan waaruit duidelijk werd hoe perfectionistisch/onzeker leerkrachten zijn. Ow, en laten we de aankomende bezuinigingen niet vergeten...!?!